26 Mar

PHP-GTK örnek uygulama

Kodlarda yeteri kadar açıklama mevcut diye düşünerekten ayrıca bir açıklama yazmayacağım.
Bu kodların sadece linuxda çalışabileceğini de ekleyeyim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
/**
 * @author Ersin DOĞAN http ://www.ersindogan.com
 * Gmail posta kontrolü yapan basit bir servis
 */

class GmailServis {
   /**
    * gmail kullanıcı adı
    *
    * @var string
    */

   protected $_kullanici = null;
   /**
    * gmail şifre
    *
    * @var string
    */

   protected $_sifre = null;
   /**
    * gmail feed adresi , öntanımlı olan yeterli şimdilik
    *
    * @var string
    */

   protected $_servis_url = null;
   /**
    * Objenin kurucu metodu
    *
    * @param string $kullanici
    * @param string $sifre
    * @param string $servis_url
    */

   public function __construct($kullanici, $sifre, $servis_url = 'https://mail.google.com/mail/feed/atom') {
      $this->_kullanici = $kullanici;
      $this->_sifre = $sifre;
      $this->_servis_url = $servis_url;
      if (empty ( $this->_kullanici ) || empty ( $this->_sifre ) || empty ( $this->_servis_url )) {
         throw new Exception ( "Kullanıcı adı , şifre veya servis adreslerinden birini eksik girdiniz" );
      }
   }
   /**
    * Posta kutusunu kontrol eder
    *
    * @return SimplXMLElement
    */

   public function kontrol_et() {
      $_c = curl_init ( $this->_servis_url );
     
      curl_setopt ( $_c, CURLOPT_USERPWD, $this->_kullanici . ':' . $this->_sifre );
      curl_setopt ( $_c, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY );
      curl_setopt ( $_c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0 );
      curl_setopt ( $_c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
     
      return simplexml_load_string ( curl_exec ( $_c ) );
   
   }
}


class GmailKontrol extends GtkWindow
{
   /**
    *
    *
    * @var GtkVBox
    */

   protected $kutu;
   /**
    *
    *
    * @var integer
    */

   protected $durum;
   /**
    *
    *
    * @var GtkLabel
    */

   protected $eposta_durum;
   /**
    *
    * @var GtkStatusIcon
    */

   protected $status_icon;
   /**
    *
    * @var GmailServis
    */

   protected $servis;
   
    function __construct()
    {
        parent::__construct();

        $this->set_default_size(200,200);
        $this->set_position(Gtk::WIN_POS_CENTER_ALWAYS);
        $this->set_title('.::Gmail E-Posta Kontrol::.');
        $this->connect_simple('destroy', array('gtk', 'main_quit'));
        $this->add($this->__create_box());
        $this->hide_all();
    }
   /**
    * arayüzü oluşturuyoruz
    *
    * @return GtkVBox
    */

    protected function __create_box()
    {
      $this->kutu = new GtkVBox ( );
      $this->eposta_durum = new GtkLabel ( "GKontrol - Gmail Eposta Kontrol Aracı" );
      $this->kutu->pack_start ( $this->eposta_durum );
      $this->status_icon = new GtkStatusIcon ( );
      $this->status_icon->set_from_stock ( Gtk::STOCK_NO );
      $this->status_icon->set_tooltip_text ( 'Gmail E-Posta Kontrol' );
      $this->status_icon->connect ( 'activate', array ($this, 'on_activate' ) );
      $this->durum = 0;
      return $this->kutu;
    }
   
    /**
     * mailleri kontrol ederek
     * mail geldiğinde bizi uyarıyor.
     *
     */

   public function mail_kontrol(){
      $durum=$this->servis->kontrol_et();
      if($durum->fullcount>0){
         $this->bildirim('GPosta','Okunmammış '.$durum->fullcount.' epostanız mevcut');
         $this->status_icon->set_from_stock(Gtk::STOCK_YES);
         $this->status_icon->set_blinking(true);
      }else {
         $this->bildirim('GPosta','yeni eposta yok');
      }
   }
   /**
    * notification iconuna tıklandığında
    * çalışan metotdur
    *
    * @param  $statusicon
    */

   public function on_activate($statusicon) {
      if ($this->durum) {
         
         $this->hide_all ();
         
         $this->durum = 0;
     
      } else {
         
         $this->show_all ();
         $this->status_icon->set_from_stock(Gtk::STOCK_NO);
         $this->status_icon->set_blinking(false);
         $this->durum = 1;
     
      }
   
   }
   /**
    * bildirim başlığı
    *
    * @param string $baslik
    * @param string $bildirim
    */

   public function bildirim($baslik,$bildirim){
         // notify-send bir linux aracıdır ve bunu sisteminizde yoksa kurmalısınız
         // sudo apt-get install libnotify-bin
         // komutu ile
      $komut=sprintf('notify-send "%s" "%s" -t 1',$baslik,$bildirim);
      system($komut);
   }
   
   public function servisAyarla(GmailServis $servis){
      $this->servis=$servis;
   }
}

$gKontrol=new GmailKontrol();

$gServis=new GmailServis ( 'kullanıcı-adı', 'şifre' );

$gKontrol->servisAyarla($gServis);
/**
 * Gtk::timeout_add metodu, zamanlayıcı özelliği ile
 * bize, belirli aralıklarda gmail
 * posta kutusunu yoklama şansını veriyor
 */

Gtk::timeout_add(2000, array($gKontrol,'mail_kontrol'));
Gtk::main();