29 Jun

Bir klasör içerisindeki dosya ve dizinlerin sayısını bulmak

Bir dizin altında bulunan dizin ve dosyaların sayısını :

ls -a | wc -l

komutu ile bulabiliriz. Yalnız bu komut ile doğru sayıya ulaşamıyoruz. Çünkü dizin altındaki dosya ve dizinleri sayarken “.” ve “..” leri de hesaba katıyor. Bunu engellemek ve net sonuç almak için :

ls -A | wc -l

kullanmak daha iyi olur.