31 Mar

(network.c.345) can’t bind to port: :: 80 Address already in use

Ubuntu 10.04 ü test ederken ligthttpd’nin yeni sürümünü kurdum, ve çalıştırmak istediğimde bu hatayı aldım.
Meğer problem lighttpd’eki bir perl scriptinin IPV6 deteği olup olmadığını kontrol etmesinden kaynaklanıyormuş

/etc/lighttpd/lighttpd.conf

içerisinde aşağıdaki satırı bulup yorum satırı haline getirmeniz halinde lighttpd’yi çalıştırabilirsiniz.

#include_shell “/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl”